V malé vísce v západních Čechách se nachází zajímavá stavba rodinného domku, která zaujme už tím, že spojuje starou a novou stavbu. Tento dům vlastní manželé Jirouškovi a my jsme s radostí přijali pozvání na návštěvu.

Proč jste se rozhodli stavět?

Naším důvodem bylo, že jsme chtěli bydlet, jak se říká, ve vlastním. S manželkou jsme ze začátku bydleli u rodičů v malém domku. To nám příliš nevyhovovalo a naším snem bylo postavit si vlastní domek. V okolí však mnoho příležitostí k získání pozemku na stavbu není. Z tohoto důvodu jsme zakoupili pozemek se starším domem s tím, že jej přestavíme podle našich představ. Nakonec se však ukázalo, že přestavba je příliš náročná nejen technicky, ale i finančně. Úspora oproti nově postavenému domu totiž není příliš velká. Proto jsme hledali způsob, jak postavit nový dům, a ještě využít pokud možno ten stávající a náš sen tak zrealizovat. V opačném případě bychom bydleli dál s rodiči, ale to pro mladou rodinu nebývá vždy zrovna optimální.

Tradice staveb svépomocí má u nás v republice poměrně dlouhou historii, proč jste se nakonec rozhodli stavět dům se stavební firmou?

Samozřejmě jsme uvažovali i o možnosti stavět vlastními silami, ale když jsme si uvědomili, kolik práce stavba domu zabere, a vzali v úvahu, že oba pracujeme, shodli jsme se na tom, že stavět s firmou bude pro nás to nejlepší řešení. Navíc jsme tím vyřešili i způsob propojení „starého a nového domu“ tak jak jsme chtěli.

Proč jste se rozhodli využít služeb Ekonomických staveb?

Když jsme se poohlíželi po vhodné stavební firmě, manželka donesla od kamarádky domů katalog. Po seznámení s nabídkou jsme se rozhodli k nezávazné návštěvě firmy. Nabídka Ekonomických staveb pro nás byla zajímavá už jen z toho důvodu, že firma nabízí kompletní servis včetně vyřízení stavebního povolení a ostatních náležitostí. Například vyřízení úvěru by pro nás jako laiky bylo asi hodně těžkým oříškem. Dalším plusem bylo i množství zrealizovaných domů, a tak jsme se pro ně rozhodli v podstatě přímo na místě.

Jak vlastně stavba probíhala? Už při prvním pohledu je vidět, že jste museli typový projekt upravovat s ohledem na napojení na starou stavbu…

S projektantem jsme vyřešili úpravy projektu, který nakonec zohlednil jak vlastní přístavbu, tak i nějaká dispoziční řešení podle našich představ. Například jsme nechtěli vstupní dveře na terasu a další drobné úpravy v interiéru. To se nám myslím podařilo k naší plné spokojenosti. Průběh stavby nám zpočátku kazila nepřízeň počasí, protože v době, kdy se začalo s výkopovými pracemi, byly neustále deště a v podstatě to, co se jeden den vykopalo, se přes noc sesunulo. Díky rozmarům počasí se nám nakonec podařilo dokončit základovou desku ještě před zimním obdobím. Na vlastní zahájení stavby jsme pak počkali na vhodnější počasí na jaře.

Jak hodnotíte spolupráci se společností ES?

Spolupráce s firmou byla, musím říct, na vynikající úrovni. Téměř všechny drobné problémy, které doprovázejí každou stavbu, jsme řešili pouze telefonicky nebo na kontrolních dnech a ostatní už zařídila firma. Vyskytly se pouze malé problémy s financováním stavby. Banky mívají delší lhůty na uvolňování peněz z hypoték, ale to je obecný problém. Velmi se nám líbil kompletní servis poskytnutý firmou Ekonomické stavby při realizaci domu, protože člověk nestaví několikrát za život a pro nás to byla první zkušenost se stavbou domu. Musím říci, že zkušenost velmi kladná. Když si vezmete, kolik je potřeba vyřízení povolení, schválení a ostatních úředních úkonů, myslím, že Ekonomické stavby nám ušetřily spoustu času a nervů, i když někdy na ten úřad musí člověk jít sám.

Poměrně obligátní otázka, ale když vidím tu pohodu tady, nemohu si ji odpustit… Jak se vám bydlí?

Máme radost, že jsme hlavně ve vlastním. Dům i po architektonické stránce vypadá vkusně, a i sousedům se náš dům líbí (smích). Naši dva kluci mají každý svůj pokoj a manželka se také může věnovat svým koníčkům…

Takže vám popřeji krásné bydlení a děkujeme za vlídné přijetí.

Jan Křesina

 

Zajímavé odkazy